Pregunta a Les Corts

Escrito por La Plataforma el . Posteado en Interés

Mònica Oltra i Jarque , diputada del grup parlamentari EU-Bloc-IR:Verds: Compromís, a l’empara del que disposa l’article 157  del RC, té l’honor de formular al Consell ,la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

En passades respostes escrites a preguntes parlamentàries, se’ns indicava, com ja sabien que referent a la llei de Costes, que la nostra legislació urbanística autonòmica preveu mecanismes específics aplicables als problemes de l’aplicació de la Llei de costes per part del Ministeri de Medi Ambient puga generar per a determinats nuclis rurals, en funció de les circumstàncies i les característiques territorials que en cada cas confluisquen, i que el desenvolupament d’aquests mecanismes es produeixen a iniciativa dels ajuntaments afectats.

Altrament, veient com altres comunitats autònomes amb problemes que compartit com és l’amenaça d’enderrocaments de poblats marítims per una estricta aplicació de la Llei de Costes, han intentat, més enllà de les mesures municipals, desplegar les seues competències, o inclòs ampliar-les per defensar de manera activa els poblats marítims.

Per tot això es pregunta:

  • Pensa prendre el Consell cap mesura per intentar aconseguir la transferència urbanística de la Costa per defensar els poblats marítims tradicionals?

  • Quines mesures ha pres la Conselleria per desenvolupar la legislació autonòmica, més enllà de les iniciatives municipals, per protegir els poblats mariners afectats per la llei de Costes?

En quins municipis concrets s’ha treballat o es pensa treballar?

Les Corts, 9 d’abril de 2010

Mònica Oltra

Deja un comentario

Últimos comentarios

Lucia

|

Podían empezar desde el Puerto de Castellón que siempre nos dejan olvidados

Lucia

|

En la zona del Cami La Mar al río tampoco, lo que no tiene sentido es que repartan los papeles cuando todavía no está el 100% de la población, que suele ser a partir de la segunda semana de Julio-Agosto.