Comunicat de premsa 12-12-2010. Al-legacions de la plataforma al projecte de «regeneració»

Escrito por La Plataforma el . Posteado en Noticias

EN CONTESTACIÓ A LA CONSULTA  SOBRE L’ABAST DE L’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE DE REGENERACIÓ AMBIENTAL I LLUITA CONTRA L’EROSIÓ A LA PLATJA DEL BEN-AFELÍ: La PLATAFORMA D’ALMASSORA AMICS DE LA MAR,després d’haver donat a un tècnic l’informe passat per l’Ajuntament perquè algú amb criteri professional analitzara el Projecte de Regeneració Ambiental i lluita contra l’erosió a la Platja del Ben-Afelí,extretes les següents conclusions: INFORME TÈCNIC DEL PROJECTE DE REGENERACIÓ DE LA PLATJA D’ALMASSORA. -La documentació que ens arriba és una consulta prèvia a la redacció del projecte,és un estudi d’impacte ambiental,necessari per a la redació del projecte. -El projecte podria ser millor ,però costaria molts més diners .IBERPORT,que és l’empresa que farà el projecte és una empresa especialitzada en aquestes construccions. -El projecte és similar al que s’ha fet a Borriana,però la gran diferència està en que aquest poble rep la sedimentació natural del Millars i del Riu Sec i Almassora ,degut a trobar-se al Sud del Port de Castelló,no rebrà cap tipus de sedimentació natural.Amb aquest projecte només es pretén protegir la Costa i mantenir els sediments aportats artificialment. -Els materials es reutilitzaran;les pedres de l’escullera que treuen seran utilitzades per construir la nova. -Se reomplirà de grava els espais entre les esculleres.El material vindrà de la Rambla de la Viuda. -Aspiren a tenir una platja de 50m. d’ample,en situació normal;hi haurà un desnivell de 2m. de l’aigua al muro,un 4 %de pendent. -Preveuen que en situació de temporal la platja tindrà uns 30m. de resguard(es a dir que quedarien encara 20m. de platja). -No creixerà la Costa ,s’hauran de fer aportacions artificials SEMPRE.Se suposa que la platja quedarà protegida. -És un projecte de PROTECCIÓ i d’EVITAR EROSIÓ,no pretén una regeneració natural. Considera necessari : 1)EXIGIR a l’Administració Estatal el no oblidar mai ,sempre que siga necessari,de fer eixes aportacions artificials perquè la platja creada no es perda i aplegue a perjudicar les cases com ara mateix ja està passant durant  els temporals. 2)DEMANAR-LI que reflexione sobre la conveniència de treure l’escullera en forma de T de davant del Camí Ben-Afelí,cosa que causa gran malestar i escepticisme entre els veïns que allí viuen. 3)FER-LI SABER que esperàvem un projecte més ambiciós i complet  que tingués en compte tota la platja del terme, altament debilitada per les successives imcompetències en les obres de protecció. Si aquest projecte és el millor que ens poden oferir amb els diners que tenen, preguem que comencen el més aviat possible, per apaivagar els efectes dels temporals marins i solucionar la indefensió en que vivim,si és que,com diuen, aquesta solució és la bona.

Deja un comentario

Últimos comentarios

Lucia

|

Podían empezar desde el Puerto de Castellón que siempre nos dejan olvidados

Lucia

|

En la zona del Cami La Mar al río tampoco, lo que no tiene sentido es que repartan los papeles cuando todavía no está el 100% de la población, que suele ser a partir de la segunda semana de Julio-Agosto.